ОПРЕДЕЛУВАЊЕ

Седум години е еден од одговорите. Критична километражата е преминато во 2 пати, и тој е се уште жив и се обидува за мене!

Камерата на овој модел што се користат во текот на 7 години. Оваа камера е мојот третиот пар на очите! Моите спомени, емоции, настани, моменти - речиси сè се одвиваше преку него. Таа продолжи мојата љубов за фотографија, креативен фото пука, зафаќање на голем моменти и меморија. Повеќе од седум години тој служел мене верно, тој цврсто да се издржат сите паѓа, тресење, температурните екстреми, к...